KODE POESIA

Kode-poesia programazio lengoaiak erabilita idazten den olerki mota bat da. Webgune honetan, guztion artean lehen urratsak eman nahi dira euskarazko kode-poesia sortzen hasteko.

Beste produktu batzuk